Billettsalget starter om
00
Dager
00
Timer
:
00
Minutter
:
00
Sekunder

Gjør deg klar!
Lag profil på Ticketmaster nå!

Siste nytt:

Fersk ringvirkningsanalyse: Palmesus med 119 millioner i regional verdiskapning

KRISTIANSAND (BEACH NEWS) En rykende fersk ringvirkningsanalyse utarbeidet av konsulentselskapet PwC på oppdrag fra Palmesus-sponsor Spareskillingsbanken, viser nå for første gang hva arrangementet betyr for regionen.

Rapporten bruker en velrenommert arrangementskalkulator utarbeidet av Innovasjon Norge, og beregner regional og nasjonal verdiskapning fra Palmesus. Kritiske faktorer som andel ikke-lokale besøkende, antall overnattingsdøgn og forbruk utenfor arrangement, samt arrangørens egne inntekter og kostnader utgjør verdiskapningen som er tilmålt til 119 millioner kroner for Kristiansand som region.

– Det er utrolig gøy å endelig få tallfestet hva Palmesus betyr for Kristiansand og omegn. Selv om det er et nøkternt anslag, ser vi jo med all tydelighet hvor viktig det er med gode, store festivaler for en region som Kristiansand, sier daglig leder i Palmesus, Leif Fosselie til Beach News.

Tallene tar ikke individuelle hensyn til arrangementstype, mens lokale besøkende ikke er tatt med i verdiskapningen. Snittalderen på Palmesus er satt til 25,9 år og antall besøkende er tilmålt til 59.000 på tvers av arrangementene i løpet av helgen 4.-5. juli 2019. I snitt bor gjestene 2,3 døgn på hotell eller i leid bolig, noe som tilsammen gir nesten 100.000 romdøgn.

Rapporten kaster også lys rundt beregningen av sysselsettingsårsverk. PwC sine tall viser at det skapes over 98 årsverk i regionen som følge av Palmesus, mens det også er tallfestet hva arrangementet gir tilbake til samfunnet i form av dugnad og lønnet arbeid.

Palmesus har i følge rapporten utviklet seg til å bli en viktig samfunnsaktør for regionen og bidrar med 3 millioner kroner til 63 lag, foreninger og stiftelser som gagner mer enn 10.000 medlemmer lokalt.

Andre tall som ikke belyses av rapporten, men som er viktig for det store bildet rundt en festival som Palmesus, er verdiskapningen rundt styrket identitet og synliggjøring av regionen. PwC viser til følgende faktorer:

  • Identitet og stolthet: befolkningens opplevelse av økt tilhørighet i regionen
  • Lokalt engasjement og deltakelse
  • Attraktivitet: får folk til å flytte til, og bli i byen (etter endt studie)

Ringvirkningsanalysen ble presentert på et arrangement for lokalt næringsliv i Palmesus’ lokaler i forrige uke.